W koszyku produktów: 0. Wartość: 0,00 zł. Przejdź do koszyka »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Program lojalnościowy

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Program lojalnościowy Sklepu vinylcity.eu zwany dalej Programem - skierowany jest do zarejestrowanych użytkowników Sklepu internetowego, zwanych dalej Klientami znajdującego się pod adresem http://vinylcity.eu, zwanego dalej Sklepem.
 2. Celem Programu jest gromadzenie punktów i ich wykorzystywanie na produkty i usługi w kategorii PRODUKTY ZA PUNKTY.
 3. Właścicielem Sklepu, organizatorem i operatorem Programu jest Firma VINYL POZNAŃ, mieszcząca się w Poznaniu na Os. Rusa 79/3, NIP 782 171 86 82, REGON 302429850.
 4. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Programie.
 5. Uczestnikiem Programu może zostać osoba fizyczna, mająca dostęp do konta internetowego założonego w Sklepie.
 6. Decyzja o wykorzystaniu zebranych punktów jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Zasady gromadzenia punktów określone są w §3 oraz §4 niniejszego Regulaminu.
 8. Program obowiązuje od dnia 1 czerwca 2014. Od tej daty Klienci mogą rozpocząć gromadzenie punktów.


§ 2 Przystąpienie do programu

 1. Przystąpić do Programu może osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych.
 2. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne i nie wiąże się z jakimikolwiek zobowiązaniami ze strony Klienta, za wyjątkiem obowiązku przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu.
 3. Do programu mogą przystąpić nowo zarejestrowani użytkownicy oraz dotychczasowi Klienci Sklepu.

§ 3 Przyznawanie punktów za zakupy i anulowanie punktów

 1. Punkty przyznawane są Klientowi za zakupy w Sklepie i naliczane są z chwilą zmiany statusu zamówienia na „Zamknięte, zrealizowane”. Przyznane punkty można wymienić na wybrane produkty w kategorii PRODUKTY ZA PUNKTY.
 2. Za każde wydane 100 zł brutto Klient otrzymuje 5 punktów. 1 punkt odpowiada kwocie 3 zł.
 3. W przypadku kiedy Klient kupuje produkt w cenie promocyjnej, wartość punktowa przyznana za zakup ulega zmniejszeniu do wielkości ustalonej przez Sklep.
 4. Zwrot zakupionych produktów równoznaczny jest z anulowaniem przyznanych wcześniej punktów.
 5. Sklep vinylcity.eu zastrzega sobie prawo do anulowania w całości lub w części Punktów zgromadzonych przez Klienta Programu w sytuacji gdy narusza on postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Sklepu.
 6. Informacja o ilości przyznanych punktów znajduje się w panelu Klienta w sekcji „Moje konto”. Informacja nt. ilości punktów do uzyskania wyświetlana jest na karcie produktu i na ekranie koszyka w podsumowaniu zakupów.
 7. Nie ma możliwości przekazania punktów innym Klientom, ani ich wymiany na inne korzyści, niż przewidziane w niniejszym Regulaminie.


§ 4 Przyznawanie punktów za opinie o produktach

 1. Punkty przyznawane są za dodanie opinii o produktach w Sklepie vinylcity.eu.
 2. Za jedną opinię Klient otrzymuje 1 punkt. Administrator Sklepu może przyznać dodatkowe punkty za opinię, która jego zdaniem wymagała większego nakładu pracy niż przeciętny.
 3. Opiniowaniu podlegają jedynie produkty zakupione przez Klienta .
 4. Opinia wystawiona przez Klienta podlega akceptacji przez obsługę Sklepu. Dopiero po akceptacji Punkty pojawiają się na koncie Klienta.


§ 5 Przyznawanie punktów za zapisanie się do newslettera

 1. Punkty przyznawane są za zapisanie się do newslettera w Sklepie vinylcity.eu.
 2. Za zapisanie się do newslettera Klient otrzymuje 2 punkty.

§ 6 Zasady wykorzystywania przyznanych Punktów

 1. Przyznane według powyższych zasad punkty można wymieniać na dostępne w Programie Lojalnościowym produkty.
 2. Produkty, które można opłacić Punktami widoczne są w kategorii: PRODUKTY ZA PUNKTY.
 3. Klient składając nowe zamówienie sam decyduje o ewentualnym wykorzystaniu zebranych Punktów do jego opłacenia.
 4. Klient wykorzystujący Punkty posługuje się posiadanym hasłem dostępu do swojego konta, na którym zgromadził Punkty, co jest równoznaczne z autoryzacją i identyfikacją Klienta. Klient zobowiązany jest do nie udostępniania hasła osobom trzecim. Ewentualne posłużenie się hasłem przez osobę nieuprawnioną zwalnia Sklep vinylcity.eu od odpowiedzialności z tytułu wykorzystania Punktów w sposób niezamierzony przez Klienta.
 5. Klient w każdym momencie ma możliwość zweryfikowania historii swoich zakupów a w szczególności ilości posiadanych punktów w zakładce „Moje Konto”.


§ 7 Likwidacja programu lojalnościowego

 1. Jeżeli z przyczyn niezależnych i nie do przewidzenia w chwili powstawania niniejszego regulaminu, zapadnie decyzja o zakończeniu Programu Lojalnościowego, Klienci zostaną niezwłocznie o tym fakcie poinformowani na stronie Sklepu vinylcity.eu. Dodatkowo otrzymają drogą elektroniczną komunikaty mailowe z terminem zakończenia Programu.
 2. Po określonym terminie niewykorzystane Punkty przepadają.


§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym wiążącym źródłem informacji o Programie i jest publikowany wyłącznie na stronie internetowej Sklepu. Ewentualne zapytania kierować można na adres Sklep@vinylcity.eu.
 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu i przyznawaniem Punktów kierować można na adres Sklep@vinylcity.eu lub telefonicznie wskazując dane niezbędne do zidentyfikowania Klienta.
 3. W trosce o przejrzystość stosowanych zasad oraz z chęci uatrakcyjnienia niniejszego Programu, jak również okoliczności niemożliwych do przewidzenia w trakcie tworzenia niniejszego regulaminu, Firma VINYL POZNAŃ zastrzega sobie prawo modyfikowania Programu. O ewentualnych modyfikacjach Klienci będą informowani na stronie Sklepu vinylcity.eu oraz za pomocą wiadomości e-mail.
 4. Regulamin Programu nie wyklucza żadnych zapisów Regulaminu Sklepu vinylcity.eu.Projekt i wykonanie: Aktynova - sklepy Shoper, pozycjonowanie stron, strony RWD Kraków

Sklep internetowy Shoper.pl